Filmex tilittää näyttelijöille tekijänoikeuskorvauksia

Filmex ry on Näyttelijäliiton tilitysorganisaatio.

Filmex tilittää näyttelijöille Näyttelijäliiton työehtosopimusten ja niiden perusteella liiton neuvottelemien erillissopimusten perusteella kerättyjä tekijänoikeuskorvauksia.

Tällä hetkellä Filmex tilittää korvauksia mm. Ylen omien ohjelmien arkistokäytöstä sekä Ruotsista ja Norjasta suomalaisille näyttelijöille kerättyjä korvauksia.

Filmex ei hallinnoi näyttelijöiden tekijänoikeuksia eikä tee näyttelijöiden kanssa asiakassopimuksia.

Filmex on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa hoidetaan Näyttelijäliiton toimistosta.

Päätökset Filmexissä tekevät näyttelijät

Filmexin hallituksessa on av-alalla toimivia näyttelijöitä:

Hallitus:

Antti Timonen, puheenjohtaja

Ona Kamu, Taisto Oksanen, Kai Bäckström ja Kristiina Halttu

TEKIJÄNOIKEUSKORVAUSTEN TILITTÄMINEN NÄYTTELIJÖILLE

Filmex jakaa kerätyt tekijänoikeuskorvaukset näyttelijöille suoraan henkilökohtaisesti tilitettävinä korvauksina.

Filmexin maksamien tekijänoikeuskorvausten tilittämistä ja korvausten jakamista koskevat periaatteet määritellään Näyttelijäliitossa. Päätökset tekee Näyttelijäliiton hallitus.

Osa tekijänoikeuskorvauksista voidaan, mikäli erikseen päätetään, käyttää ns. välillisinä korvauksina näyttelijöiden yhteiseen lukuun. Näyttelijäliitto päättää välillisistä korvauksista vuosittain erikseen.

"reilut sopimukset näyttelijöille!"

RUOTSISTA JA NORJASTA VASTAANOTETTUJEN TEKIJÄNOIKEUSKORVAUSTEN TILITTÄMINEN

Filmex vastaanottaa Ruotsista ja Norjasta tekijänoikeusjärjestöjen omalta alueeltaan keräämiä suomalaisten näyttelijöiden tekijänoikeuskorvauksia Näyttelijäliiton solmimien edustussopimusten sekä ns. vastavuoroisuussopimusten perusteella.

Filmex saa ulkomaiselta organisaatiolta tilitysraportit, ja suomalaisten näyttelijöiden korvaukset jaetaan saatujen raporttien tietojen mukaisesti.

Mikäli ulkomailta saatu korvaus on poikkeuksellisesti teoskohtainen, Filmex jakaa korvaukset Näyttelijäliiton erikseen tekemien päätösten perusteella.

JAKAMATTA JÄÄNEET TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET

Jos näyttelijälle kuuluvaa tekijänoikeuskorvausta ei voida jakaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaus kerättiin, korvausta pidetään jakamatta jääneenä.

Tällaisten korvausten käytöstä päätetään erikseen.

Jakamatta jääneet tekijänoikeuskorvaukset voidaan esimerkiksi jakaa tiedossa oleville teoksen korvauksen saajille, käyttää välillisinä korvauksina tai siirtää ne yhteisiin tarkoituksiin.

HALLINTOKULUT

Filmex ei ole voittoa tavoitteleva yhteisö. Perusperiaatteena on, että hallintokuluja vähennetään näyttelijöille tilitettävistä tekijänoikeuskorvauksista vain sen verran, kuin toiminnan turvaamiseksi on tarpeen.

Filmexillä ei ole yhtä kaiken kattavaa hallinnointikulua / -maksua, joka automaattisesti vähennetään näyttelijöille maksettavasta korvauksesta.

Hallinnointikulu määritellään teoslaji- ja / tai käyttöalueen mukaan kulloinkin erikseen.

Mahdollista on, ettei hallinnointikuluvähennystä tehdä jostain teoslajista / käyttöalueesta lainkaan. Näin on esim. tilanteissa, joissa tekijänoikeuskorvauksen tilittämiseen on saatu riittävästi varoja Näyttelijäliiton tekemän sopimuksen perusteella käyttäjätaholta.

Päätökset hallinnointikuluista tekee Filmexin hallitus.

Ylen arkistotilityksiä varten on päätetty erityisistä tilitysperiaatteista

Korvaukset perustuvat näyttelijöiden alkuperäisiin Ylen ilmoittamiin palkkoihin.
Näyttelijän henkilökohtaisen korvauksen laskennassa on otettu huomioon:

  • näyttelijän alkuperäispalkkion laatu, määrä ja maksuvuosi
  • korvattavan ohjelman ensilähetysvuosi, pituus ja esilläoloaika

Tilitysohjesääntö 7.3.2024

TILITYKSEN PIIRISSÄ OLEVAT TUOTANNOT

Alla olevista linkeistä pääset luetteloihin tuotannoista, jotka ovat olleet esillä YLE Areenassa tai Elävässä arkistossa vuosina 2016-2022.

Tuotannot joulukuu 2016

Tuotannot 2017

Tuotannot 2018

Tuotannot 2019

Tuotannot 2020

Tuotannot 2021

Tuotannot 2022

Tuotannot 2023

Jos löydät luetteloista tuotannon, jossa olet ollut mukana näyttelijänä, mutta et ole saanut korvausta ko. tuotannosta, toimita tilinumerosi ja kuluvan vuoden verokortti sähköpostilla Filmexiin (filmex@filmex.fi). Korvauksesi maksetaan seuraavan tilityksen yhteydessä.

"Näyttelijöiden edunvalvontaa vuodesta 2013!"