Filmexin asiakkuus

Filmexin asiakkaaksi pääsee allekirjoittamalla asiakassopimuksen. Liittyminen on ilmaista.

tulosta, täytä ja lähetä!

Asiakassopimus

Avaa

Asiakassopimuksen perusteella Filmex voi neuvotella tekijänoikeussopimuksia, kerätä niistä saatavia tekijänoikeustuloja ja tilittää ne asiakkaalle.

Asiakassopimus korvaa myös Kopioston valvontavaltakirjan. Sopimus mahdollistaa Kopiostolle aikaisempaa laajemmat valtuudet valvoa näyttelijöiden oikeuksia.

Filmexin hallitus päättää missä laajuudessa Filmex neuvottelee ja sopii teosten muista käyttömuodoista. Muutoksista sopimuksen laajuuteen ilmoitetaan asiakkaille.

Filmexin hallitus on päätöksellään 31.3.2022 muuttanut sopimuksen 7 § siten, että kohdasta on poistettu virke "Luovutuksen saaneella järjestöllä ei ole oikeutta luovuttaa edelleen saamiensa oikeuksien hallinnointia". Muutos koskee uusia sekä vanhoja sopimuksia.

"meitä filmexin asiakkaita on jo yli 1500!"

filmex-sopimuksen laajuus

Filmexin asiakassopimus kattaa tällä hetkellä seuraavat osa-alueet A-D:

A) Ns. Kopiosto-oikeudet ja Kopioston määrittelemät oikeusluokat (= Filmex on siirtänyt oikeudet Kopiostolle, Kopiosto hallinnoi ja kerää mahd. korvaukset ja tilittää ne näyttelijälle)

1. Av-teosten ja radio-ohjelmien edelleen lähettäminen

2. Av-teosten yleisölle välittäminen kaapeli-TV verkossa

3. Lähettäjäyrityksen lähetyksen kanssa samanaikaisesti tapahtuva Av-teoksen välittäminen tietoverkossa, kuten internetissä (OTT) tai IPTV-verkossa, kun välityksen toteuttaa muu kuin lähettäjäyritys itse

4. Av-teosten ja radio-ohjelmien arkistokäyttö

5. Av-teosten ja radio-ohjelmien opetus- ja tutkimuskäyttö

6. Av-teosten ja radio-ohjelmien käyttö sopimuslisenssin nojalla kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa

7. Av-teosten ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäyttö

8. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut

9. Av-teosten yksityinen kopiointi

11. Korvausoikeus jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämisestä

B) MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi

C) Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen

D) Ylen ja MTV:n omatuotantoisten TV-ohjelmien arkistokäyttö (25 g §)

Muista kuin edellä luetelluista oikeuksista Filmexin asiakas sopii itse samoin kuin niistä maksettavista korvauksista joko työsopimuksessaan tai muussa oikeuksien luovutusta koskevassa sopimuksessaan.

Asiakassopimus ei koske moraalisia oikeuksia eikä näyttelijän oikeuksia esim. tekemiinsä käsikirjoituksiin tai ohjaustöihin. Asiakassopimuksella ei myöskään ole vaikutusta ulkomaisia tuotantoja koskevien työ- tai oikeuksien luuotusta koskevien sopimusten tekemiseen.

Kopiostoa koskeva oikeuksien hallinnointivaltuutuksen peruuttaminen

Jokainen kohdan A) oikeusluokka on mahdollista perua erikseen siten, että peruminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruutusilmoitus on saapunut Kopiostolle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmettävä ainakin asiakkaan nimi ja hetu sekä peruutettava / -t oikeusluokat.

Valtuutuksen peruuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oikeudenhaltija ei enää saa korvauksia automaattisesti Kopiostosta, vaan hänen täytyy tehdä vuosittain erillinen maksuvaatimus Kopiostoon. Jos lisäksi on luovuttanut esim. verkkotallennuspalveluoikeudet työsopimuksella tuottajalle, korvausten maksamisessa voi aiheutua epäselvyyksiä myöhemmin.

Oikeudenhaltijalla on oikeus milloin tahansa valtuuttaa Kopioston uudelleen hallinnoimaan oikeuksia, ns. peruutuksen peruutus. Näin kannattaakin tehdä, jos peruuttaminen on tapahtunut esim. pelkästään tuotantoyhtiön vaatimuksesta ja/tai on laajempi kuin tuotantoyhtiön oikea tarve on. Peruutuksen peruutus on hyvä tehdä ennen kalenterivuoden päättymistä, jotta on kyseisen vuoden korvausten jaossa mukana. Peruutuksen peruuttaminen eli uudelleen valtuutus tehdään sekä Filmexiin että Kopiostoon mielellään kirjallisesti.