Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista etenee

Julkaistu:

Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista.

Laki koskee Filmexin lisäksi kuutta muuta suomalaista kollektiivihallinnointiorganisaatiota.

Direktiivin tavoitteet liittyvät ennen kaikkea tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeuden turvaamiseen ja yhteishallinnoinnin tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden toteutumiseen.

Hallituksen esityksen luonnoksesta järjestettiin kuulemistilaisuus opetus- ja kulttuuriministeriössä maanantaina 31.8.2015 ja lausuntokierros päättyi 11.9.2015. Myös Filmex antoi asiasta oman lausunnon.

Seuraavaksi lakiehdotus etenee eduskuntaan. Direktiivin voimaan saattamisen takaraja on 10.4.2016.

Asiasanat