Filmexin hallinnoimiin oikeusluokkiin ja valtuutusten peruuttamiseen tarkennuksia 20.5.2018 lukien

Julkaistu:

Filmexin hallinnoimat oikeudet

Filmexin Kopiostolle luovuttamat oikeudet tarkennettiin vastaamaan Kopioston oikeusluokkajakoa kevätkokouksen päätöksellä 20.5.2018 lukien.
Filmex hallinnoi seuraavia oikeuksia ja oikeuskategorioita:

a) Ns. Kopiosto-oikeudet (= Filmex siirtänyt oikeudet Kopiostolle):

7. Av-teosten ja radio-ohjelmien edelleen lähettäminen
8. AV-teosten yleisölle välittäminen kaapeli-TV verkossa
9. Lähettäjäyrityksen lähetyksen kanssa samanaikaisesti tapahtuva AV-teoksen välittäminen tietoverkossa, kuten internetissä (OTT) tai IPTV-verkossa, kun välityksen toteuttaa muu kuin lähettäjäyritys itse
10. Av-teosten ja radio-ohjelmien arkistokäyttö
11. Av-teosten ja radio-ohjelmien opetus- ja tutkimuskäyttö
12. Av-teosten ja radio-ohjelmien käyttö sopimuslisenssin nojalla kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa
13. AV-teosten ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäyttö
14. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut
16. Av-teosten yksityinen kopiointi
17. Korvausoikeus jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämisestä

b) MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi

c) Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen

d) Ylen ja MTV:n omatuotantoisten TV-ohjelmien arkistokäyttö (25 g §)

Valtuuksien peruuttaminen

Jokainen kohdan a) oikeusluokka on mahdollista perua erikseen siten, että peruminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruutusilmoitus on saapunut Kopiostolle.

Kohtien b-d peruuttamista koskee 6 kk:n irtisanomisaika.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmettävä ainakin asiakkaan nimi ja hetu sekä peruutettava / -t oikeusluokat.

Valtuutuksen peruuttamisen vaikutukset

Valtuutuksen peruuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oikeudenhaltija ei enää saa korvauksia automaattisesti Kopiostosta, vaan hänen täytyy tehdä vuosittain erillinen maksuvaatimus Kopiostoon.

Jos lisäksi on luovuttanut esim. verkkotallennuspalveluoikeudet työsopimuksella tuottajalle, korvausten maksamisessa voi aiheutua epäselvyyksiä myöhemmin.

Peruutuksen peruuttaminen

Oikeudenhaltijalla on oikeus milloin tahansa valtuuttaa Filmex ja Kopiosto uudelleen hallinnoimaan oikeuksia, ns. peruutuksen peruutus. Näin kannattaakin tehdä, jos peruuttaminen on tapahtunut esim. pelkästään tuotantoyhtiön vaatimuksesta ja /tai on laajempi kuin tuotantoyhtiön oikea tarve on.

Peruutuksen peruutus on hyvä tehdä ennen kalenterivuoden päättymistä, jotta on kyseisen vuoden korvausten jaossa mukana.

Peruutuksen peruuttaminen tehdään sekä Filmexiin että Kopiostoon mielellään kirjallisesti.

Kaikkien valtuuksien peruuttamisvaatimus on kohtuuton

Tuotantoyhtiöiden vaatimien peruutusasiakirjojen sisältö vaihtelee edelleen lähettämistä koskevien oikeuksien peruuttamisesta koko Filmexin asiakkuuden peruuttamiseen.

Kaikkien valtuutusten ja siten asiakkuuden peruuttamista tarkoittaa esim. tämä peruutusasiakirjan lause:
”Lisäksi peruutan kaikki muut Filmexin kanssa tekemässäni sopimuksessa tarkoitetut av-teosten taloudelliset hyödyntämisoikeudet, joita yllä mainitussa listassa ei ole lueteltu.”

Em. lausekkeita on tullut vastaan mm. Zodiakin vaatimissa peruutuksissa. Myös Moskito vaatii näyttelijöiltä Filmexin asiakkuuden peruuttamista.

Tällaisilla vaatimuksilla loukataan oikeudenhaltijan perustuslain suojaamaa yhdistymisvapautta ja puututaan mm. sopimusvapauteen sekä oikeuteen itse määrätä oikeuksien hallinnoinnista.

Asiasanat