Filmexin asiakastiedote 31.3.2017

Julkaistu:

1.1.2017 voimaan tullut Filmexin ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen toiminta ohjaava laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista edellyttää, että Filmex tiedottaa kaikkia asiakkaitaan seuraavista oikeuksista:

1) Oikeus valita tekijänoikeusjärjestö

Oikeudenhaltijalla on aina oikeus valtuuttaa tekijänoikeuksiaan tekijänoikeusjärjestön hoidettavaksi.

Oikeudenhaltija saa vapaasti valita tekijänoikeusjärjestön, jolle antaa valtuutuksen tekijänoikeuksien hoitamiseen. Valtuutuksen voi antaa myös toiseen EU:n jäsenvaltioon sijoittuneelle tekijänoikeusjärjestölle ja sen voi koskea rajaamaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta.

Filmex on Suomessa ainoa näyttelijöiden tekijänoikeuksia laajasti hoitava tekijänoikeusjärjestö. Joitakin näyttelijöiden oikeuksia hoitaa myös Kopiosto, mutta Filmexin asiakas on valtuuttanut myös Kopioston hoitamaan oikeuksiaan.

2) Oikeus itse myöntää käyttölupia ei-kaupallisen käyttöön

Filmexin asiakassopimuksesta ja sen voimassaolosta huolimatta asiakkaalla on oikeus myöntää lupia teostensa ei-kaupalliseen käyttöön. Ei-kaupallisella käytöllä tarkoitetaan käyttöä, johon ei liity ansiotarkoitusta myöskään luvan saajalla.

Jos teokseen kohdistuu muidenkin tekijöiden oikeuksia, käyttäjä tarvitsee luvan myös heiltä. Esim. elokuviin ja tv-tuotantoihin tarvitaan myös tuottajan, ohjaajan ja muiden näyttelijöiden lupa.

3) Oikeus peruuttaa Filmexille annettu valtuutus osittain tai kokonaan

Oikeudenhaltijalla on aina oikeus luovuttaa tekijänoikeuksiaan tekijänoikeusjärjestön hoidettavaksi. Esim. tuotantoyhtiö tai käyttäjä ei saa painostaa tai pakottaa oikeudenhaltijaa peruuttamaan tekijänoikeusjärjestölle antamaansa valtuutusta ehtona työn saamiselle.

Oikeudenhaltijalla (kuten työntekijälläkin) on Suomen perustuslain mukaan vapaus järjestäytyä etujensa valvomiseksi eli kollektiivisesti hoitaa asioitaan ja taloudellisia etujaan. Jos näin toimii, se ei saa olla esim. työhönoton este. Jos on, työnantaja syyllistyy yhdenvertaisuuslain määrittelemään syrjintään työhönotossa.

Filmex hallinnoi näyttelijän tekijänoikeuksia sille asiakassopimuksella annetulla valtuutuksella.

Valtuutus koskee tällä hetkellä seuraavia oikeuskategorioita:
a) Kopioston hoitamat asiat = Filmex siirtänyt valtuudet Kopiostolle
b) MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi
c) Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen
d) Ylen ja MTV:n omien TV-ohjelmien arkistokäyttö

Kaikkia muita oikeuksiaan Filmexin asiakas hallinnoi itse. Filmexin hallitus voi tarvittaessa päättää hallinnan laajentamisesta. Siitä ilmoitetaan asiakkaille aina erikseen.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa valtuutus kokonaan tai osittain. Peruuttaminen on mahdollista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Filmexille. Peruuttamista koskee 6 kk:n irtisanomisaika. Jokainen em. oikeuskategorioista a-d on peruttavissa erikseen.

Valtuutuksen peruuttamiseen ei liity muita ehtoja kuin em. 6 kk:n irtisanomisaika.

Tiedote ei edellytä Sinulta toimenpiteitä vaan asiakassopimuksesi on voimassa normaalisti.

Asiasanat