Elina Kuusikko yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukuntaan

Julkaistu:

Valtioneuvosto on asettanut yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan 10. joulukuuta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunta asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Neuvottelukunnan asettamisesta on säädetty vuoden alussa voimaan tulleessa tekijänoikeuden yhteishallinnointilaissa. Neuvottelukuntaan nimitettiin Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

Tekijänoikeuden yhteishallintolain mukaan valtioneuvosto asettaa määräajaksi yhteishallinnointijärjestöjen, oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien ja viranomaisten edustajista koostuvan neuvottelukunnan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevien käytäntöjen kehittymistä. Sen tehtävänä on lisäksi edistää hyvien käytäntöjen noudattamista ja antaa suosituksia alalla noudatettavista menettelytavoista ja standardeista. Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen hyödyntäminen yhteishallintolain piiriin kuuluvien riitojen käsittelyssä on myös asia, joka kuuluu neuvottelukunnan tehtäviin. Lisäksi neuvottelukunta avustaa muulla tavalla opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Patentti- ja rekisterihallitusta yhteishallinnointilain ja EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin piiriin kuuluvissa asioissa.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Asiasanat