DSM-direktiiviehdotuksessa parannuksia näyttelijöiden asemaan

Julkaistu:

Filmex kannattaa direktiiviehdotuksessa esitettyä läpinäkyvyysvelvoitetta, jolla tuottajille asetettaisiin velvoite antaa näyttelijöille säännöllisesti tietoa av-teosten käytöstä, saaduista tuloista sekä tekijöille maksettavista korvauksista.

Filmex pitää erittäin tärkeänä, että tekijät / näyttelijät saisivat ajantasaista, asianmukaista ja riittävän tarkkaa tietoa teostensa käytöstä ja eri käyttömuodoista eri toimijoille syntyneistä tuloista ja voisivat verrata niitä saamiinsa korvauksiin. Vain tätä kautta tekijät voivat arvioida sopimustensa kohtuullisuutta ja tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimiin sopimuksen kohtuullistamiseksi.

Suomessa näyttelijät joutuvat tällä hetkellä luovuttamaan tuottajille kaikki taloudelliset tekijänoikeutensa av-tuotantoihin, mm. elokuvaan ja tv- ohjelmiin kertakorvauksella. Kertakorvausta neuvoteltaessa ei analysoida tai käydä läpi tulevia käyttömuotoja tai niistä odotettavissa olevia tulovirtoja.

Av- tuotantoihin liittyvät rahavirrat ovat tuottajaportaan ja käyttäjätahojen välillä tarkoin yrityssalaisuuksin suojattuja, joten tietoa teoksen rahallisesta menestyksestäkään ei ole edes jälkikäteen saatavissa. Näyttelijät eivät tämän vuoksi pysty sopimuksentekovaiheessa arvioimaan kertakorvauksen määrää ja kohtuullisuutta saatikka sopimaan tiedonsaantioikeudesta.

Toteutuessaan direktiivi parantaisikin huomattavasti näyttelijöiden ja muiden tekijöiden asemaa Suomessa.

Filemx on antanut direktiiviehdotusta koskevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.10.2016.

Asiasanat