Uutiset

DSM-direktiiviehdotuksessa parannuksia näyttelijöiden asemaan

18.10.2016

Filmex kannattaa direktiiviehdotuksessa esitettyä läpinäkyvyysvelvoitetta, jolla tuottajille asetettaisiin velvoite antaa näyttelijöille säännöllisesti tietoa av-teosten käytöstä, saaduista tuloista sekä tekijöille maksettavista korvauksista.

Filmex pitää erittäin tärkeänä, että tekijät / näyttelijät saisivat ajantasaista, asianmukaista ja riittävän tarkkaa tietoa teostensa käytöstä ja eri käyttömuodoista eri toimijoille syntyneistä tuloista ja voisivat verrata niitä saamiinsa korvauksiin. Vain tätä kautta tekijät voivat arvioida sopimustensa kohtuullisuutta ja tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimiin sopimuksen kohtuullistamiseksi.

Suomessa näyttelijät joutuvat tällä hetkellä luovuttamaan tuottajille kaikki taloudelliset tekijänoikeutensa av-tuotantoihin, mm. elokuvaan ja tv- ohjelmiin kertakorvauksella. Kertakorvausta neuvoteltaessa ei analysoida tai käydä läpi tulevia käyttömuotoja tai niistä odotettavissa olevia tulovirtoja.

Av- tuotantoihin liittyvät rahavirrat ovat tuottajaportaan ja käyttäjätahojen välillä tarkoin yrityssalaisuuksin suojattuja, joten tietoa teoksen rahallisesta menestyksestäkään ei ole edes jälkikäteen saatavissa. Näyttelijät eivät tämän vuoksi pysty sopimuksentekovaiheessa arvioimaan kertakorvauksen määrää ja kohtuullisuutta saatikka sopimaan tiedonsaantioikeudesta.

Toteutuessaan direktiivi parantaisikin huomattavasti näyttelijöiden ja muiden tekijöiden asemaa Suomessa.

Filemx on antanut direktiiviehdotusta koskevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.10.2016.

Asiakassopimus koskemaan myös Ylen arkistoa

14.10.2016

Filmexin hallitus on kokouksessaan 5.10.2016 päättänyt asiakassopimuksen voimassaolon laajentamisesta siten, että se kattaa Ylen omatuotantoisten kokonaisten ohjelmien arkistokäytön Ylen internet-palveluissa.

Päätös liittyy Ylen ja Näyttelijäliiton väliseen arkistosopimukseen, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Korvaukset tulevat maksettavaksi näyttelijöille Filmexin kautta.

Voimaantulon laajennuksen jälkeen Filmexin asiakassopimus kattaa seuraavat osa-alueet:
• Kopioston hoitamat asiat, esim: hyvitysmaksu, televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttö, edelleen lähettäminen, verkkotallennuspalvelut, ei-kaupallinen tallennekäyttö ja arkistokäyttö.
• MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi
• Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien
tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen
• Ylen ohjelmien arkistokäyttö

Filmexin uusi hallitus valittu

1.6.2016

Misa Nirhamo hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäseniksi valittiin Wanda Dubiel, Pelle Heikkilä, Essi Hellén, Ona Kamu, Juha-Pekka Mikkola, Mari Rantasila, Helena Ryti, Aino Seppo ja Anna-Leena Sipilä.

Hallituskausi on vuoden mittainen.

Tekijänoikeuskorvauksia Ruotsista suomalaisille näyttelijöille

21.10.2015

Filmex ja ruotsalainen Teaterförbundets Rättighetsbolag ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Filmex tilittää henkilökohtaisesti suomalaisille näyttelijöille Ruotsissa kerätyt tekijänoikeuskorvaukset.

Korvaukset perustuvat yleensä joko esiintymiseen ruotsalaisessa tuotannossa tai suomalaisen tuotannon esittämiseen Ruotsissa. Ruotsissa korvaukset on kerännyt työehtosopimusten sekä Ruotsin tekijänoikeuslain perusteella Teaterförbundets Rättighetsbolag sekä Kopiostoa vastaava Copyswede.

Ulkomailla kerättyjen tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen suomalaisille näyttelijöille on yksi tärkeimmistä palveluista Filmexin asiakkaille.

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista etenee

21.10.2015

Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista.

Laki koskee Filmexin lisäksi kuutta muuta suomalaista kollektiivihallinnointiorganisaatiota.

Direktiivin tavoitteet liittyvät ennen kaikkea tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeuden turvaamiseen ja yhteishallinnoinnin tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden toteutumiseen.

Hallituksen esityksen luonnoksesta järjestettiin kuulemistilaisuus opetus- ja kulttuuriministeriössä maanantaina 31.8.2015 ja lausuntokierros päättyi 11.9.2015. Myös Filmex antoi asiasta oman lausunnon.

Seuraavaksi lakiehdotus etenee eduskuntaan. Direktiivin voimaan saattamisen takaraja on 10.4.2016.

Verkkotallennuksesta korvauksia myös näyttelijöille

21.10.2015

Tekijänoikeuslakiin säädetty verkkotallennuspalveluita koskeva sopimuslisenssisäännös tuli voimaan 1.6.2015.

Sopimuslisenssillä verkkotallennuspalvelun tarjoajat saavat luvallisesti tarjota asiakkaille tv-ohjelmien tallennuspalvelua tekijöille maksettavaa korvausta vastaan.

Verkkotallennuspalveluiden lisensioinnin edellyttämät käytännön toimenpiteet hoitaa Kopiosto.

Näyttelijöiden puolesta jakoneuvottelut Kopioston sisällä hoitaa Näyttelijäliitto. Odotettavissa on, että näyttelijöiden korvauspotin suuruus on vuosittain satoja tuhansia euroja.

Verkkotallennusoikeudet on kerätty näyttelijöiltä Filmex-sopimuksilla ja Filmex on siirtänyt oikeudet edelleen Kopiostolle. Korvaukset maksetaan Kopioston kautta.

Ylös