Toiminta

Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö.

Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, joka on perustettu 2012.

Filmexin tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Tällä hetkellä näyttelijät joutuvat luovuttamaan suuressa osassa tuotantoja kaikki oikeutensa kertakorvauksella, joka ei huomioi käytön laajuutta.

Filmexin toimintaa sääntelee 1.1.2017 voimaan tullut tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskeva laki eli ns. yhteishallinnointilaki. Lain tavoitteena on edistää tekijänoikeuden yhteishallinnon avoimuutta ja hyvää halintotapaa.

Päätökset Filmexissä tekevät näyttelijät.

Yhteishallinnointilain mukaisena järjestön valvontaelimenä toimii hallitus, joka koostuu näyttelijöistä:

Misa Nirhamo, pj
Wanda Dubiel
Pelle Heikkilä
Essi Hellén
Ona Kamu

Juha-Pekka Mikkola
Mari Rantasila
Helena Ryti
Aino Seppo
Anna-Leena Sipilä

”Reilut sopimukset näyttelijöille!”

Misa Nirhamo

Neuvottelemme näyttelijöiden tekijänoikeuksista

Filmex neuvottelee näyttelijöiden tekijänoikeuksia koskevia sopimuksia, kerää niistä saatavia tekijänoikeustuloja ja tilittää ne näyttelijöille.

Filmex on tekijänoikeusjärjestö kuten esimerkiksi Gramex ja Teosto.

Filmex palvelee kaikkia näyttelijöitä, jotka esiintyvät ääni- tai kuvatallenteella, mm. tv-ohjelmissa, elokuvissa, radiossa tai vaikka äänikirjoilla.

Tavoitteena alan työehtosopimukset

Tavoitteena on, että tekijänoikeuksista sovitaan työehtosopimuksissa tai siten, että käyttäjätahot (tuotantoyhtiöt, levittäjät, operaattorit, tv-yhtiöt) sopivat teosten käytöstä suoraan Filmexin kanssa.

Näin toimitaan muissa pohjoismaissa ja suuressa osassa Länsi-Eurooppaa.

Filmexin toimintaa koskevat yleiset periaatteet

Yhteishallinnointilaki edellyttää, että tekijänoikeusjärjestöllä on yleiset toimintaperiaatteet mm. tekijänoikeuskorvausten tilittämiseen, sijoittamiseen sekä korvauksista tehtäviin vähennyksiin. Filmexin yleisiin toimintaperiaatteisin voi tutustua tästä:

Yleiset toimintaa koskevat periaatteet

”Meitä Filmexin asiakkaita on jo yli 1500!”

Jari Virman

Hallinto

Filmex on rekisteröity yhdistys, joka toimii Näyttelijäliiton yhteydessä. Filmexillä ei ole omaa palkattua henkilökuntaa.

Filmexin toimitusjohtaja on Tiia-Lotta Lehterä.

Filmexin säännöt on uusittu yhteishallintolain vaatimuksesta kevään 2017 aikana. Sääntömuutosprosessi on edelleen kesken, ja uudet säännöt lisätään näille sivuille, kun ne on vahvistettu. Säännöistä ilmenee myös Filmexin jäsenyyskriteerit.

Toimintakertomus 2016