Asiakkuus

Filmexin asiakkuus kannattaa!

Filmexin asiakkaaksi liityt tekemällä asiakassopimuksen järjestön kanssa.

Liittyminen on ilmaista.

Filmex on näyttelijöiden yhteinen asia ja kaikki tarvitaan mukaan.

Filmexin asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

1) Oikeus valita tekijänoikeusjärjestö
2) Oikeus itse myöntää käyttölupia ei-kaupalliseen käyttöön
3) Peruuttaa Filmexille antamasi valtuutus kokonaan tai osittain

Lue lisää asiakkaan oikeuksista oheisesta tiedotteesta:

Hyvä Filmexin asiakas ja oikeudenhaltija

Tutustu tiedotteeseen myös ennen sopimuksen allekirjoittamista.

”Filmex – Näyttelijöiden asialla.”

Aino Seppo

ASIAKASSOPIMUS

Asiakassopimuksella näyttelijä luovuttaa Filmexille oikeuden hallinnoida näyttelijän tekijänoikeuksia, jotka syntyvät, kun hänen esityksensä tallennetaan.

Asiakassopimuksen perusteella Filmex voi neuvotella tekijänoikeussopimuksia, kerätä niistä saatavia tekijänoikeustuloja ja tilittää ne asiakkaalle.

Asiakassopimus korvaa myös Kopioston valvontavaltakirjan. Sopimus mahdollistaa Kopiostolle aikaisempaa laajemmat valtuudet valvoa näyttelijöiden oikeuksia.

Filmexin hallitus päättää missä laajuudessa Filmex hallinnoi ja valvoo luovutettuja oikeuksia ja neuvottelee ja sopii teosten muista käyttömuodoista. Muutoksista sopimuksen laajuuteen ilmoitetaan asiakkaille.

FILMEXIN ASIAKASSOPIMUS KATTAA TÄLLÄ HETKELLÄ SEURAAVAT OSA-ALUEET

  • Kopioston hoitamat asiat, esim: hyvitysmaksu, televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttö, edelleen lähettäminen, verkkotallennuspalvelut, ei-kaupallinen tallennekäyttö.
  • MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi
  • Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen
  • Ylen ja MTV Oy:n omien tv-ohjelmien arkistokäyttö

Kaikkia muita oikeuksia ja käyttömuotoja Filmexin asiakas hallinnoi itse.

Asiakassopimus ei koske moraalisia oikeuksia eikä oikeuksia käsikirjoituksiin tai muihin teoksiin. Asiakassopimuksella ei myöskään ole vaikutusta ulkomaisia tuotantoja koskevien työsopimusten tekemiseen.

”Filmex välittää sulle tekijänoikeus­tuloja ulkomailta.”

Tobias Zilliacus

Oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen peruuttaminen

Mikäli haluat peruuttaa Filmexille antamasi valtuutuksen kokonaan tai osittain em. oikeuksien osa-alueiden osalta, ole yhteydessä toimistoon tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Peruuttamista koskee aina kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika.

Tilitykset

Filmexin asiakas! Muistathan pitää yhteystietosi ja tilitietosi ajan tasalla.

Filmexin hallitus päättää järjestön tilitysohjesäännön sekä vuosittaiset tilitysajankohdat.

Tekijänoikeuskorvaus on saajalleen veronalaista tuloa. Järjestö pidättää tilityksen yhteydessä korvauksesta ennakonpidätyksen, jota varten asiakkaan on toimitettava järjestölle vuosittain voimassa oleva verokortti.

Muistathan ilmoittaa saamasi tekijänoikeuskorvaukset Finkaan.

Filmexin hallitus päättää korvauksista tehtävän kulupidätyksen suuruudesta. Kulupidätys käytetään täysimääräisesti Filmexin toiminnan kulujen kattamiseen. Toistaiseksi hallinnointi hoidetaan osana Näyttelijäliiton toimintaa.