Asiakkuus

Filmexin asiakkuus kannattaa!

Filmexin asiakkaaksi liityt tekemällä asiakassopimuksen järjestön kanssa.

Liittyminen on ilmaista.

Filmex on näyttelijöiden yhteinen asia ja kaikki tarvitaan mukaan.

Filmexin asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

1) Oikeus valita tekijänoikeusjärjestö
2) Oikeus itse myöntää käyttölupia ei-kaupalliseen käyttöön
3) Peruuttaa Filmexille antamasi valtuutus kokonaan tai osittain

Lue lisää asiakkaan oikeuksista oheisesta tiedotteesta:

Hyvä Filmexin asiakas ja oikeudenhaltija

Tutustu tiedotteeseen myös ennen sopimuksen allekirjoittamista.

”Filmex – Näyttelijöiden asialla.”

Aino Seppo

ASIAKASSOPIMUS

Asiakassopimuksella näyttelijä luovuttaa Filmexille oikeuden hallinnoida näyttelijän tekijänoikeuksia, jotka syntyvät, kun hänen esityksensä tallennetaan.

Asiakassopimuksen perusteella Filmex voi neuvotella tekijänoikeussopimuksia, kerätä niistä saatavia tekijänoikeustuloja ja tilittää ne asiakkaalle.

Asiakassopimus korvaa myös Kopioston valvontavaltakirjan. Sopimus mahdollistaa Kopiostolle aikaisempaa laajemmat valtuudet valvoa näyttelijöiden oikeuksia.

Filmexin hallitus päättää missä laajuudessa Filmex hallinnoi ja valvoo luovutettuja oikeuksia ja neuvottelee ja sopii teosten muista käyttömuodoista. Muutoksista sopimuksen laajuuteen ilmoitetaan asiakkaille.

FILMEXIN ASIAKASSOPIMUS KATTAA TÄLLÄ HETKELLÄ SEURAAVAT OSA-ALUEET

a) Ns. Kopiosto-oikeudet (= Filmex siirtänyt oikeudet Kopiostolle):

7. Av-teosten ja radio-ohjelmien edelleen lähettäminen
8. AV-teosten yleisölle välittäminen kaapeli-TV verkossa
9. Lähettäjäyrityksen lähetyksen kanssa samanaikaisesti tapahtuva AV-teoksen välittäminen tietoverkossa, kuten internetissä (OTT) tai IPTV-verkossa, kun välityksen toteuttaa muu kuin lähettäjäyritys itse
10. Av-teosten ja radio-ohjelmien arkistokäyttö
11. Av-teosten ja radio-ohjelmien opetus- ja tutkimuskäyttö
12. Av-teosten ja radio-ohjelmien käyttö sopimuslisenssin nojalla kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa
13. AV-teosten ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäyttö
14. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut
16. Av-teosten yksityinen kopiointi
17. Korvausoikeus jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämisestä

b) MTV Oy:n dvd-tallenteita koskeva valvonta ja oikeuksien hallinnointi

c) Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen suomalaisille näyttelijöille keräämien tekijänoikeuskorvausten vastaanottaminen ja tilittäminen

d) Ylen ja MTV:n omatuotantoisten TV-ohjelmien arkistokäyttö (25 g §)

Kaikkia muita oikeuksia ja käyttömuotoja Filmexin asiakas hallinnoi itse.

Asiakassopimus ei koske moraalisia oikeuksia eikä oikeuksia käsikirjoituksiin tai muihin teoksiin. Asiakassopimuksella ei myöskään ole vaikutusta ulkomaisia tuotantoja koskevien työsopimusten tekemiseen.

”Filmex välittää sulle tekijänoikeus­tuloja ulkomailta.”

Tobias Zilliacus

Oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen peruuttaminen

Valtuuksien peruuttaminen

Jokainen kohdan a) oikeusluokka on mahdollista perua erikseen siten, että peruminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruutusilmoitus on saapunut Kopiostolle.

Kohtien b-d peruuttamista koskee 6 kk:n irtisanomisaika.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmettävä ainakin asiakkaan nimi ja hetu sekä peruutettava / -t oikeusluokat.

Valtuutuksen peruuttamisen vaikutukset

Valtuutuksen peruuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oikeudenhaltija ei enää saa korvauksia automaattisesti Kopiostosta, vaan hänen täytyy tehdä vuosittain erillinen maksuvaatimus Kopiostoon.

Jos lisäksi on luovuttanut esim. verkkotallennuspalveluoikeudet työsopimuksella tuottajalla, korvausten maksamisessa voi aiheutua epäselvyyksiä myöhemmin.

Peruutuksen peruuttaminen

Oikeudenhaltijalla on oikeus milloin tahansa valtuuttaa Filmex ja Kopiosto uudelleen hallinnoimaan oikeuksia, ns. peruutuksen peruutus.
Näin kannattaakin tehdä, jos peruuttaminen on tapahtunut esim. pelkästään tuotantoyhtiön vaatimuksesta ja /tai on laajempi kuin tuotantoyhtiön oikea tarve on.

Peruutuksen peruutus on hyvä tehdä ennen kalenterivuoden päättymistä, jotta on kyseisen vuoden korvausten jaossa mukana.

Peruutuksen peruuttaminen tehdään sekä Filmexiin että Kopiostoon mielellään kirjallisesti.

Tilitykset

Filmexin asiakas! Muistathan pitää yhteystietosi ja tilitietosi ajan tasalla.

Filmexin hallitus päättää järjestön tilitysohjesäännön sekä vuosittaiset tilitysajankohdat.

Tekijänoikeuskorvaus on saajalleen veronalaista tuloa. Järjestö pidättää tilityksen yhteydessä korvauksesta ennakonpidätyksen, jota varten asiakkaan on toimitettava järjestölle vuosittain voimassa oleva verokortti.

Muistathan ilmoittaa saamasi tekijänoikeuskorvaukset Finkaan.

Filmexin hallitus päättää korvauksista tehtävän kulupidätyksen suuruudesta. Kulupidätys käytetään täysimääräisesti Filmexin toiminnan kulujen kattamiseen. Toistaiseksi hallinnointi hoidetaan osana Näyttelijäliiton toimintaa.